Na vozidlech často chybějí identifikační znaky - Časopis Autobazar - 04/2006

Car Detect působí na českém automobilovém trhu v oblasti ověřování původu vozidel od roku 1998 a představuje jistotu nejen pro zákazníky, ale především pro bazaristy, kteří tak chrání svou dobrou pověst a obchodní zájmy. Prověřování původu vozidel provádí v rámci vlastního informačního systému CAR-DET, který umožňuje získávat informace ze všech států střední a západní Evropy, USA a Kanady. Oslovili jsme proto jejího obchodního ředitele, pana Jaroslava Fuska, abychom se dozvěděli více o ověřování původu vozidel jako důležité součásti dnešního obchodu s ojetými vozidly.

Český trh s automobily vykazuje mírné zlepšení u nových vozidel, ale podstatně více stoupají registrace ojetin. Projevil se nárůst také v počtu prověřovaných vozidel u Vaší společnosti?
Jak jste správné uvedl, větší procento tohoto trhu zaujímá obchod s ojetými vozidly (a stále má stoupající tendenci), velký podíl na tom nese také dovoz ojetých osobních automobilů ze zahraničí. Počet prověřovaných vozidel u naší společnosti koresponduje s rostoucím dovozem ojetých vozidel. Za celou dobu své působnosti jsme prověřili více než 120 000 vozidel.

Zlepšila se ochrana automobilů před paděláním jejich původu oproti situaci před deseti lety? Hodně často se hovoří o zvyšující vypovídací schopnosti VIN kódu a dalších markantů, které vůz chrání před paděláním jeho minulosti?
Ochrana vozidel se podstatné zlepšila, souvisí to především s velkým pokrokem stále se vyvíjejících nových technologií a postupů používaných pro značení vozidel identifikačními znaky. Jednotliví výrobci vozidel skutečně své vozy "chrání" co nejlépe a značení VIN kódy je jejich nedílnou a nezbytnou součástí. VIN kód je jakýmsi rodným číslem vozidla, díky kterému lze odhalit, že s daným vozidlem není něco v pořádku. Ale každá mince má rub a líc. Tak jako jsou na velmi vysoké úrovní technologie pro značení vozidel, tak také „padělatelé" jsou velmi vyspělí ve svém oboru. Padělané identifikační znaky se od originálů liší jen v detailech, které dokáže odhalit jen zkušený odborník, který je vybaven speciálními detekčními přístroji.

Budou podle Vás někdy ojeté vozy ze zahraničí stejně bezpečné z hlediska svého původu jako ty, které byly od začátku provozovány na území České republiky?
To, že je auto dle svého původu z České republiky neznamená, že je skutečně právně v pořádku a je tedy bezpečné. Integrita evidenčního systému je v současné době už tak propojena, že lze ve velmi krátké době zjistit, zda je vozidlo po dokladové stránce v pořádku. Proto mezi nejnovější trendy legalizace odcizených vozidel patří např. přizpůsobení vozidla k právně nezávadným dokladům (mít pravé doklady, např. z totálně havarovaného vozidla a těmto dokladům přizpůsobit identifikační znaky odcizeného vozidla).

A jaké jsou nejčastější právní vady vozidel, zjištěné při dokladovém prověření?
Vozidlo je stále registrováno v zahraničí, mezi datem odhlášení a registraci v ČR již uplynula dlouhá doba (několik let), vozidlo je v zahraničí v majetku třetí osoby (leasingové společnosti) nebo na vozidle byla v zahraničí hlášena pojistná událost, která byla likvidována jako totální škoda.

Jaké jsou nejčastější právní vady vozidel, zjištěné při fyzické expertize?
Na vozidlech často chybějí identifikační znaky nebo jsou zfalšované, byly provedeny mechanické zásahy na karoserii v místě, kde je umístěno číslo karoserie VIN, vozidlo je složeno z více vozidel.

Obracejí se na Vás s žádostí o certifikaci vozidla častěji obchodní dovozci, bazaristé, nebo fyzické osoby - kupující ojetých vozidel?
Nejčastěji jsou to především prodejci ojetých automobilů, dále leasingové společnosti a v menší míře také fyzické osoby.

Jaký postup certifikace vozidla doporučujete při importu ze zahraničí? (Prohlídka před zakoupením v zahraničí, nebo až v ČR).
V případě, že si nákup v zahraničí zajišťujete sami, pak dbejte na to, aby vozidlo bylo řádné odhlášeno z centrálního registru vozidel v dané zemi. Pokud máte pochybnosti, zda byl tento úkon proveden řádně, doporučujeme provést dokladové prověření vozidla. V případě, že kupujete dovezené vozidlo již s českým technickým průkazem, pak rovněž doporučujeme dokladové prověřené vozidla s fyzickou expertízou.

Děkujeme za rozhovor

AB