ověření pravosti certifikátu


číslo jednací:
číslo jednací je uvedeno na odborném certifikátu v levém dolním rohu a je ve tvaru např. 200411234/2004/1/L. Do okénka vyplňte pouze počátečních devět znaků před lomítkem.
Číslo karoserie VIN:
Číslo karoserie VIN má délku 17 znaků. VIN nesmí obsahovat nepovolené zaměnitelné znaky - velká písmena O, Q, I