Typy prověrekPrověrka DS – Dokladová prověrka Slovenská Republika

 • Rozbor VIN
 • Pátrání policie SR
 • Prověření, zda je vozidlo v majetku vybraných leasingových společností
 • Evidence v Notářském a Exekučním rejstříku
 • Historie stavu tachometru, pokud je známá
 • Historie pojistných událostí, pokud je známá
   

Prověrka DSE – Dokladová prověrka Slovenská Republika a Ostatní země

 • Rozbor VIN
 • Pátrání policie SR
 • Pátrání policie v dané zemi
 • Prověření, zda je vozidlo v majetku vybraných leasingových společností
 • Evidence v Notářském a Exekučním rejstříku
 • Evidence dané země
 • Historie stavu tachometru, pokud je známá
 • Historie pojistných událostí, pokud je známá

Prověrka F – Fyzická prověrka vozidla

 • rozbor čísla karosérie VIN
 • fyzická prohlídka vozidla
 • kontrola a vyhodnocení výrobních štítků
 • kontrola a vyhodnocení všech viditelných znaků na vozidle (skla, pásy, plasty, aj.) a jejich vzájemné porovnání podle identifikačních katalogů jednotlivých výrobců
 • kontrola a vyhodnocení výrobního čísla motoru
 • kontrola a vyhodnocení dostupných skrytých identifikačních znaků na vozidle
 • analýza vrstvy laku, kterou lze odhalit, zda bylo vozidlo dříve havarováno a určit míru poškození
 • porovnání skutečného roku výroby s rokem výroby ve VIN nebo TP
   

Prověrka FS - Fyzická prověrka vozidla s Dokladovou prověrkou Slovenská Republika

 • Rozbor VIN
 • Pátrání policie SR
 • Prověření, zda je vozidlo v majetku vybraných leasingových společností
 • Evidence v Notářském a Exekučním rejstříku
 • Historie stavu tachometru, pokud je známá
 • Historie pojistných událostí, pokud je známá
 • fyzická prohlídka vozidla
 • kontrola a vyhodnocení výrobních štítků
 • kontrola a vyhodnocení všech viditelných znaků na vozidle (skla, pásy, plasty, aj.) a jejich vzájemné porovnání podle identifikačních katalogů jednotlivých výrobců
 • kontrola a vyhodnocení výrobního čísla motoru
 • kontrola a vyhodnocení dostupných skrytých identifikačních znaků na vozidle
 • analýza vrstvy laku, kterou lze odhalit, zda bylo vozidlo dříve havarováno a určit míru poškození
 • porovnání skutečného roku výroby s rokem výroby ve VIN nebo TP
   

Prověrka FSE - Fyzická prověrka vozidla s Dokladovou prověrkou Slovenská Republika a Ostatní země

 • Rozbor VIN
 • Pátrání policie SR
 • Pátrání policie v EU
 • Prověření, zda je vozidlo v majetku vybraných leasingových společností
 • Evidence v Notářském a Exekučním rejstříku
 • Historie stavu tachometru, pokud je známá
 • Historie pojistných událostí, pokud je známá
 • fyzická prohlídka vozidla
 • kontrola a vyhodnocení výrobních štítků
 • kontrola a vyhodnocení všech viditelných znaků na vozidle (skla, pásy, plasty, aj.) a jejich vzájemné porovnání podle identifikačních katalogů jednotlivých výrobců
 • kontrola a vyhodnocení výrobního čísla motoru
 • kontrola a vyhodnocení dostupných skrytých identifikačních znaků na vozidle
 • analýza vrstvy laku, kterou lze odhalit, zda bylo vozidlo dříve havarováno a určit míru poškození
 • porovnání skutečného roku výroby s rokem výroby ve VIN nebo TP

Prověrka PV – Popis vozidla

 • rozbor čísla karosérie VIN
 • fyzická prohlídka vozidla
 • fyzický popis vozidla
 • fotodokumentace vozidla

Prověrka HC


Prověrka pro smluvní zákazníky společnost Home Credit Slovakia, a.s.